- PRISER

Priser er angitt ved hvert produkt og er inkludert merverdiavgift.

- ADGANG TIL KLAGE
Våre varer er ferskvarer og klager vedrørende feil eller mangler på produktene må gis så snart som mulig og senest innen
24 timer etter mottakelse av varen.

- MATTILSYNET

- Registrert hos Mattilsynet. 
 

– Hvordan bør jeg oppbevare kaker og cupcakes fra Jåblom Bakst?

Jåblom Bakst kaker bør oppbevares i kjøleskap i lufttett eske. Serveres romtemperert, og bli konsumert innen
24 timer fra de er mottatt. Holdbare i ca. 3 dager, og kan også fryses.

- VED BESTILLING AV CUPCAKES
Tlf nummer 53 00 95 90 
Tar kun i mot bestillinger over 24 stk.
Vi produserer hundrevis av cupcakes hver dag, derfor foretrekker vi direkte salg over disk, og ingen reservasjoner. 
Hver 8. cupcakes vanlig er gratis, gjelder derfor KUN salg over disk, ingen reservasjoner, bestillinger. 

Jåblom Bakst AS, Haugesund

Org nr: 920 429 785
Registrert i MVA
Mail: cupcakehuset@outlook.com

Jåblom Bakst Kopervik AS 
Org nr: 925 603 422
Registrert i MVA 

Mail: cupcakehusetkopervik@outlook.com

 3

® 2018 JÅBLOM BAKST AS