- PRISER

Priser er angitt ved hvert produkt og er inkludert merverdiavgift.

- MATTILSYNET

- Registrert hos Mattilsynet. 
 

- Hvordan bør jeg oppbevare kaker og cupcakes fra Jåblom Bakst?

Jåblom Bakst kaker bør oppbevares i kjøleskap i lufttett eske. Serveres romtemperert, og bli konsumert innen
24 timer fra de er mottatt. Holdbare i ca. 3 dager, og kan også fryses.

- VED BESTILLING AV CUPCAKES
Tlf nummer 53 00 95 90 
Tar i mot bestillinger over 24 cupcakes. 
Vi produserer hundrevis av cupcakes hver dag, derfor foretrekker vi direkte salg over disk, og trenger ingen reservasjoner. 
Hver 8. cupcakes vanlig er gratis, gjelder derfor KUN salg over disk, ingen reservasjoner, bestillinger. 

Jåblom Bakst AS, Haugesund

Org nr: 920 429 785
Registrert i MVA
Mail: cupcakehuset@outlook.com

Jåblom Bakst Kopervik AS 
Org nr: 925 603 422
Registrert i MVA 

Mail: cupcakehusetkopervik@outlook.com

 

® 2018 JÅBLOM BAKST AS