- PRISER

Priser er angitt ved hvert produkt og er inkludert merverdiavgift.

- ADGANG TIL KLAGE
Våre varer er ferskvarer og klager vedrørende feil eller mangler på produktene må gis så snart som mulig og senest innen
24 timer etter mottakelse av varen.

- MATTILSYNET

- Våre produkter blir produsert i et profesjonelt miljø godkjent av Mattilsynet.
 

– Hvordan bør jeg oppbevare kaker og cupcakes fra Jåblom Bakst?

Jåblom Bakst kaker bør oppbevares i kjøleskap i lufttett eske. Serveres romtemperert, og bli konsumert innen
24 timer fra de er mottatt. Holdbare i ca. 4 dager, og kan også fryses.

- VED BESTILLING AV CUPCAKES
Tlf nummer 53 00 95 90 
Tar kun i mot bestillinger over 24 stk.

- FAST PAKKEPRIS 
Ved kjøp av 8 cupcakes, spanderer vi den 8. (Gjelder KUN ved direkte salg i disk, ikke reserverte/forhåndsbestilte) 

Org nr: 920 429 785
Registrert i MVA

® 2018 JÅBLOM BAKST AS